Schijvens corporate fashion

Schijvens ontwerpt, produceert, distribueert en recyclet bedrijfskleding.

Naam Shirley Rijnsdorp-Schijvens
Bedrijf Schijvens corporate fashion
Sector Textiel / bedrijfskleding
Aantal medewerkers 33 in Nederland en ± 50 in Turkije
Persoonlijk cijfer voor geluk vóór corona 9,5
Persoonlijk cijfer voor geluk nu 9,5
Zakelijk cijfer voor geluk vóór corona 9
Zakelijk cijfer voor geluk nu 9

Wat vind je op persoonlijk vlak het moeilijkst van deze tijd?

Ik mis dat ik mensen kan knuffelen. Ik houd van contact en mis de warmte, iedereen is nu zo afstandelijk. Ik verwacht dat dat over een tijdje wel weer beter wordt, behalve bij de mensen die er toch al nooit zo van waren, voor hen is al dat afstand houden natuurlijk een zegen.
 

Waar lopen jullie op zakelijk vlak tegenaan?

We lijken er zonder kleerscheuren doorheen te komen. Ondanks dat onze omzet wat is vertraagd doordat een aantal fabrieken verplicht dicht moesten, kon ik onze medewerkers vertellen dat we afgelopen jaar – ons boekjaar loopt tot 31 mei – voor het tweede jaar op rij de hoogste omzet ooit gedraaid hadden! We zijn hard aan het groeien en hebben zelfs wat winst gemaakt. Nu is overdreven winst nooit onze ambitie geweest, we vinden het vooral belangrijk dat we zoveel mogelijk mensen van fijn werk kunnen voorzien en goede en relevante producten kunnen maken, maar we zien het wel als een teken dat we het goed doen.

 

De banken lijken blij te zijn dat ze nu een hulprol kunnen vervullen.

 

Wat zijn de grootste risico’s?

Ook al was afgelopen jaar goed, liquiditeit is altijd een issue. Het is als onderneming nodig om een buffer te hebben waarmee je het een paar maanden kunt uitzingen. Gelukkig lijken de banken goed te willen bijspringen, het lijkt alsof ze na de financiële crisis blij zijn dat ze nu een hulprol kunnen vervullen.

Hoe gaat het met je supply chain?

Het is momenteel enorm belangrijk om je supply chain te blijven managen. We moeten ervoor zorgen dat de mensen met de laagste lonen niet de dupe worden van deze crisis. Als dat wel gebeurt, zie je het resulataat wellicht over een half jaar in de vorm van hongersnoden.

Wij weten gelukkig precies hoe onze keten in elkaar zit. We hebben de afgelopen tijd veel met onze leveranciers gesproken en bekeken hoe we ze maximaal kunnen ondersteunen. Omdat onze omzet en orders niet groot genoeg zijn om al onze leveranciers in ons eentje overeind te houden, zijn we blij met de steun van de ABN AMRO bank.

Onze keten is haast te vergelijken met een vriendengroep. Alle partners vormen samen een hecht team; er is openheid, iedereen respecteert elkaar, er is vertrouwen en alles is goed aan elkaar gekoppeld. Daardoor kan iedereen van elkaar leren en zich ontwikkelen. Zelf ben ik bijvoorbeeld Turks aan het leren zodat ik nog beter kan communiceren met de mensen in onze eigen fabriek in Turkije. Het fijne van die openheid en dat vertrouwen is dat iedereen ook in deze moeilijke tijd eerlijk kan aangeven wat hij nodig heeft.

Ik kan me voorstellen dat ondernemers die niet weten hoe hun supply chain in elkaar zit en waar ze nu geld vandaan moeten halen, slapeloze nachten hebben.

 

Het is jammer als bedrijven het niet redden maar ik zie dat ook wel als de flow van de kosmos; dingen gebeuren om een reden. Als wij niet de Jumbo als klant hadden verloren, hadden we nu niet Albert Heijn als klant gehad.

 

Doen jullie je werk momenteel op een andere manier?

Wij maken kleding die moet worden aangemeten en dat is onmogelijk op anderhalve meter afstand. Vroeger hadden we pas-sessies of we stuurden pas-setjes rond, dan konden mensen zelf hun maat doorgeven. Afgelopen november hebben we samengewerkt met een start-up die een pas-app gemaakt heeft: briljant voor in deze tijd! We hebben voor Albert Heijn maar liefst 100.000 mensen van kleding te voorzien, dus je kunt je wel voorstellen wat een groot karwei dat is. Via deze app kan iedereen een foto van zichzelf maken – op zijn eigen toestel, alleen voor eigen gebruik, in nauwzittende kleding – en vervolgens rollen de maten eruit, echt geniaal. Maar ja, een journalist die er lucht van kreeg, schreef dat Albert Heijn zijn werknemers verplicht om foto’s van henzelf in ondergoed te maken en te uploaden, dus je snapt wel hoe dat dan verder gaat… Tot en met de BBC aan toe is dit compleet uit de hand gelopen. Einde app dus. Nu sturen we maar weer pas-setjes rond, waarbij de eerste mensen zich alweer beginnen af te vragen “Wat als daar corona inzit?”… Het lijkt alsof we in een tijd zitten waarin veel mooie ideeën sneuvelen door overgevoeligheid.
 

Wat zijn voor jou de positieve punten van de crisis?

Ik vind het fijn dat de druk even van de ketel is. De afgelopen twee, drie jaar heb ik in een soort waterval geleefd van afspraken, reizen en drukte. Eind mei sluit ons boekjaar en dat is altijd een race naar het einde. Maar dit jaar werden opeens alle reizen afgezegd en nu zit ik iedere avond heerlijk met mijn man in onze tuin te kletsen. We hebben natuurlijk ook geluk gehad dat in onze directe omgeving niemand ziek is geweest, ook al wonen we zo ongeveer in het epicentrum van Brabant. Ik ken een verpleger die mij verhalen heeft verteld over hoe verschrikkelijk het er in de ziekenhuizen aan toe is gegaan, maar als ik die niet had gehoord, zou ik me serieus hebben afgevraagd wat we in hemelsnaam aan het doen zijn. Zo’n grote impact op de economie terwijl we zelf bijna niets merken van het virus? Het lijkt onwerkelijk. Maar ik volg de adviezen en besluiten van de regering nauwgezet, ik vind dat je dat moet als je gekozen hebt voor democratie. We moeten dit samen doen.

Wat ik er op een bepaalde manier wel mooi aan vind, is dat iedereen op de wereld hetzelfde probleem heeft. De hele wereld komt even tot stilstand en ik hoop dat daar een grote duurzaamheidsslag uit voort komt. Ondanks dat ik er grote twijfels over heb bij economieën als Brazilië en de VS, verwacht ik dat er in West Europa sneller geld voor vrijgemaakt zal worden dan gepland was. Ik denk namelijk dat zelfs de meest klimaatcynische laag van de bevolking beseft dat het eigenlijk best wel goed is dat er even niet zoveel vliegtuigen in de lucht zijn. En ongetwijfeld zullen we in de toekomst weer met z’n allen gaan vliegen, maar dan wel snel een stuk duurzamer.

 

Het is belangrijk en de hoogste tijd dat we kritisch zijn op onze eigen soort.

 

Ook ligt er een kans voor een ongekende ommekeer in de wereld. Ik geloof dat dit nog maar het begin is van de virussen die op ons af zullen komen. Ik denk dat de wereld terugslaat omdat het evenwicht verstoord is; als soort is de mens veel te veel gegroeid. Dat corona alles plat legt, lijkt mij het uitgelezen moment om niet te verzuipen in pappen en nathouden, maar om na te denken over wat een uitgebalanceerd aantal mensen is ten opzichte van wat de aarde aankan. We moeten toe naar een beperking van het aantal mensen zodat er voor iedereen voldoende te eten is en er ruimte is voor de natuur in plaats van dat wij als soort alles kappen en volbouwen. Het is belangrijk en de hoogste tijd dat we kritisch zijn op onze eigen soort.

Er is natuurlijk een enorme denkverandering nodig om zo’n soortbeperkend systeem te realiseren, om daar wereldwijd draagvlak voor te krijgen. In China hadden ze jarenlang de eenkindpolitiek, dat was een flinke stap. Om mensen hierin mee te krijgen, zullen positieve stimulansen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld meer kinderbijslag voor mensen met minder kinderen. Er zal ongetwijfeld nog minstens vijftig zo niet honderd jaar overheen gaan voordat zo’n systeem er komt, maar het is uiteindelijk wel nodig. Met het coronavirus hebben we nog het geluk dat het vooral de ouderen en zwakkeren raakt, maar de toekomst zal waarschijnlijk nog meer en grotere virussen brengen en het is niet onwaarschijnlijk dat er dan ook andere groepen zullen komen te overlijden, wellicht zelfs kinderen.

Welke kansen zie je op zakelijk vlak?

De grootste kans is een versnelling voor een duurzame kledingindustrie. Er ligt al een branchebreed sectorplan om de textielindustrie naar een circulair systeem te brengen, gesteund door de overheid. Daar moeten we hard en snel mee verder.

Heeft de crisis invloed op jullie klantenbestand?

Het aantal horecaklanten dat we hebben is wat teruggelopen maar daartegenover staat dat onze klanten die tijdens de crisis extra goed draaiden, zoals bijvoorbeeld Albert Heijn, Intratuin en de bouwmarkten veel meer orders bij ons neerlegden. Die hadden allemaal extra personeel nodig en dat personeel moest aangekleed worden.

 

Praat en denk niet teveel over het zetten van duurzame stappen, maar zèt ze! Begin ermee. Hou het klein en vooral heel praktisch.

 

Is dit nu de juiste tijd voor innovatie?

Het is altíjd innovatietijd. De hele evolutie is gebaseerd op innovatie dus dat gaat gewoon door.

Wat zou je andere bedrijven willen meegeven over duurzame innovatie?

Houd op met praten en ga doen. Ga beginnen! Misschien weet je nog niet precies hoe, maar waar een wil is, is een weg. Neem kleine stapjes en houd het praktisch. Ga vooral niet weer een nieuw duurzaamheidsbeleidstuk voor je bedrijf schrijven. Onze eerste stap was om onze mensen in Turkije een eerlijk salaris te geven en wat blijkt, je hebt maar drie dingen nodig om te weten wat een eerlijk salaris is: 1) hoeveel verdienen de mensen nu?, 2) wat kost een brood daar? en 3) hoeveel moet erbij zodat mensen goed kunnen leven? Heel simpel.

En kijk eens kritisch naar je eigen producten. Wat is de impact op het milieu en hoe kan dat beter? Door dit soort eenvoudige vragen te stellen, ontdek je de dingen die je anders wilt doen. Vervolgens kom je bij de technische stap van de uitvoering en hierbij zul je gegarandeerd tegen heel veel muren aanlopen, maar door met anderen samen te werken, zijn deze stukje voor stukje af te breken.

Ketensamenwerking en vertrouwen zijn heel belangrijk, iedereen moet zijn expertise kunnen en willen delen. In ons geval waren we bijvoorbeeld op zoek naar een garen dat steeds opnieuw gebruikt kon worden. Het begon bij de garenmaker die op ons verzoek uit een oude trui een nieuw garen probeerde te maken. Vervolgens ging de weverij met dat garen aan de slag om erachter te komen dat het niet goed werkte, het werd steeds kapot getrokken. Terug naar de garenmaker die er een bepaalde grondstof aan toevoegde om het sterker te maken, opnieuw naar de weverij om het te testen, enzovoorts. Nu, drie jaar later, produceren we kleding met een garen dat aan al onze eisen voldoet. Als we ons niet hadden afgevraagd of het beter kon, waren we nooit zover gekomen! Ook is het heel belangrijk om dit soort kennis en ervaringen te delen om als gehele sector vooruit te komen. Ik deel het weliswaar niet met mijn directe concurrenten, maar wel met andere industriepartners zoals bijvoorbeeld Zeeman en WE.

En oja, stop je reclamebudget alsjeblieft in de salarissen van je leveranciers in lagelonenlanden. Als alle merken dat zouden doen, zouden al die mensen gewoon eerlijk betaald worden. Wij hebben nooit reclame gemaakt, maar doordat we de dingen die we deden gewoon déden, werden we steeds vaker gevraagd om ons verhaal te vertellen. Dit heeft voor enorm veel gratis publiciteit gezorgd. Dit interview is daar ook weer een voorbeeld van. Merken die het goed doen, hebben geen reclamebudget nodig.

 

Als alle merken hun reclamebudgetten in de salarissen van hun leveranciers in lagelonenlanden zouden stoppen, zouden al die mensen gewoon eerlijk betaald kunnen worden.

 

Welke veranderingen verwacht je over 5 jaar wereldwijd te zien?

Ik verwacht veel meer samenwerking te zien binnen supply chains. Waar grote merken hun eisen altijd keihard oplegden aan hun toeleveranciers, zie ik een ommekeer vanwege een groeiend verantwoordelijkheidsgevoel voor de keten. De regering stuurt hier ook op aan, dus of ze het willen of niet, merken zullen op een gegeven moment wel moeten. Het is van cruciaal belang om te weten hoe je keten in elkaar zit; je moet weten wie wat doet, wie het goed doet, wie je vertrouwt. Dat iedereen elkaar kent zorgt voor meer empathie, voor gelukkigere mensen en uiteindelijk ook voor een beter resultaat.

Daarnaast heb ik de hoop dat de fast fashion industrie tot inkeer komt. Doordat veel winkels dicht zijn, zijn de enorme voorraden die nu op de planken blijven liggen opeens heel zichtbaar. Om hier echte verandering te realiseren, zullen drie verschillende machten verantwoordelijkheid moeten nemen: consumenten zullen zich anders moeten gaan gedragen – bijvoorbeeld door meer goede basics en minder modegevoelige kleding te kopen, merken zullen minder grote producties moeten draaien en de overheid zal moeten aansturen op een circulair systeem voor kleding door bepaalde keuzes aantrekkelijker te laten zijn dan andere. Ook dit moeten we met zijn allen doen.

Geef een reactie

Gerelateerde interviews

Waste Works

Waste Works helpt gemeentes om de transitie naar een circulaire economie te versnellen door het aanbieden van het innovatieve Waste Works Buffertrottoir.

> Lees het interview

BE O

BE O ontwikkelt herbruikbare producten uit bioplastics om zo de transitie van aardolieplastics naar bioplastics te versnellen. Hun eerste product is een waterfles van suikerriet.

> Lees het interview